Gạch bông Đồng Tâm được sản xuất theo phương pháp thủ công truyền thống, đa dạng màu sắc, hoa văn với nhiều kích cỡ.

Show sidebar
Đóng

GẠCH BÔNG BÁCH THẢO – GB0986Q10

18.480

18.480 vnđ/ Viên

Đóng

GẠCH BÔNG BAN MAI T2GB0055Q02-K-W

22.660

22.660 vnđ/ Viên

Đóng

GẠCH BÔNG BÔNG TUYẾT – GB0578Q02

21.340

21.340 vnđ/ Viên

Đóng

GẠCH BÔNG D2GB0577Q08-W-K

21.340

21.340 vnđ/ Viên

Đóng

GẠCH BÔNG D2GB0577Q34-SM3-W

21.340

21.340 vnđ/ Viên

Đóng

GẠCH BÔNG D2GB1086Q00-K-W

22.660

22.660 vnđ/ Viên

Đóng

GẠCH BÔNG D3GB0079Q02-W-K-BT3

26.290

26.290 vnđ/ Viên

Đóng

GẠCH BÔNG D3GB0909Q00-BT2-CD_04-HO_05

29.810

29.810 vnđ/ Viên

Đóng

GẠCH BÔNG D3GB1030Q00-DL1-PA1-HO7

26.290

26.290 vnđ/ Viên

Đóng

Gạch bông D3GB1087Q00-K-W-TU5

44.550

44.550 vnđ/ Viên

Đóng

GẠCH BÔNG HOA NẮNG T3GB0944Q01-PA1-RD2-HO2

22.660

22.660 vnđ/ Viên

Đóng

GẠCH BÔNG LỤC GIÁC T2GB1073Q00-AZ5-OC_05-CD_04

25.520

25.520 vnđ/ Viên