BỘ SƯU TẬP

Bộ sưu tập
Bộ sưu tập Ký Ức
Kích thước
20 x 20 cm
Màu sắc
Một màu
Hai màu
Ba màu
Bốn màu
Công năng.
Gạch ốp lát
Gạch ốp tường
Gạch viền
Gạch điểm
Gạch sân vườn
Dán gạch
Chống thấm
Gạch bông Đồng Tâm được sản xuất theo phương pháp thủ công truyền thống, đa dạng màu sắc, hoa văn với nhiều kích cỡ.

Show sidebar
Đóng

GẠCH BÔNG DẤU ẤN – ÁNH LỬA – GB0773Q03

18.480

18.480 vnđ/ Viên

Đóng

GẠCH BÔNG DẤU ẤN – HOA GIÓ – GK0011M01

26.730

26.730 vnđ/ Viên

Đóng

GẠCH BÔNG DẤU ẤN – HOA GIÓ – GB0011Q00

18.480

21.340 vnđ/ Viên

Đóng

GẠCH BÔNG DẤU ẤN – TINH TÚ – GK1287Q01

26.730

26.730 vnđ/ Viên

Đóng

GẠCH BÔNG DẤU ẤN – TINH TÚ – GK1287Q00

23.100

23.100 vnđ/ Viên

Đóng

GẠCH BÔNG DẤU ẤN – CỘI NGUỒN – GB1159Q00

18.480

18.480 vnđ/ Viên

Đóng

GẠCH BÔNG DẤU ẤN – SẮC HOA – GK026Q03

18.480

18.480 vnđ/ Viên

Đóng

GẠCH BÔNG DẤU ẤN – SẮC HOA – GK026Q04

18.480

18.480 vnđ/ Viên

Đóng

GẠCH BÔNG DẤU ẤN – SẮC HOA – GK026Q05

18.480

18.480 vnđ/ Viên

Đóng

GẠCH BÔNG T4GB0122Q01-PA1-HO2-RD4-4012T

21.340

21.340 vnđ/ Viên

Đóng

GẠCH BÔNG T5GB0224Q04-3001-4001-RD4 PA1-FO3

21.340

25.520 vnđ/ Viên

Đóng

GẠCH BÔNG T4GB0133Q01-4012T-PA1-AZ1-AZ4

21.340

21.340 vnđ/ Viên