Nghệ thuật Mosaic là một phần không thể tách rời trong di sản văn hóa của loài người, với ý nghĩa nguyên thủy là “Loại hình nghệ thuật xứng đáng với trí tưởng tượng bay bổng và lòng kiên trì vô biên”.

Đây là một nghệ thuật tạo hình ảnh với một tập hợp các miếng ghép vật liệu nhỏ có thể là gốm, đá tự nhiên, thủy tinh màu hoặc vật liệu khác. Khi những miếng nhỏ ghép sát nhau với sự thay đổi về màu sắc sẽ tạo ra các hình dạng và mảng màu phong phú cho tác phẩm hoặc hình mẫu.

Show sidebar
Đóng

GẠCH GRANITE MEN MỜ 3030MOSAIC013

411.400

416.000 vnđ/ m2

Đóng

GẠCH GRANITE MEN MỜ 3030MOSAIC012

411.400

416.000 vnđ/ m2

Đóng

GẠCH GRANITE MEN MỜ 3030MOSAIC011

411.400

416.000 vnđ/ m2

Đóng

GẠCH GRANITE MEN MỜ 3030MOSAIC010

411.400

416.000 vnđ/ m2

Đóng

GẠCH GRANITE MEN MỜ 3030MOSAIC009

411.400

416.000 vnđ/ m2

Đóng

GẠCH GRANITE MEN MỜ 3030MOSAIC008

411.400

416.000 vnđ/ m2

Đóng

GẠCH GRANITE MEN MỜ 3030MOSAIC007

411.400

416.000 vnđ/ m2

Đóng

GẠCH GRANITE MEN MỜ 3030MOSAIC006

411.400

416.000 vnđ/ m2

Đóng

GẠCH GRANITE MEN MỜ 3030MOSAIC005

411.400

416.000 vnđ/ m2

Đóng

GẠCH GRANITE MEN MỜ 3030MOSAIC004

411.400

416.000 vnđ/ m2

Đóng

GẠCH GRANITE MEN MỜ 3030MOSAIC003

411.400

416.000 vnđ/ m2

Đóng

GẠCH GRANITE MEN MỜ 3030MOSAIC002

411.400

416.000 vnđ/ m2