NGÓI MÀU

Sản phẩm ngói màu Đồng Tâm được sản xuất theo công nghệ wet on wet tiên tiến của Ý (công nghệ phun sơn khi ngói còn ướt), đảm bảo được độ bền màu theo thời gian.

Show sidebar
Đóng

NGÓI LỢP SÓNG LỚN MÃ S906

14.960

14.960 vnđ/ Viên

ngói lợp sóng lớn màu S103
Đóng

NGÓI LỢP SÓNG LỚN MÀU S103

16.940

16.940 vnđ/ Viên

Đóng

NGÓI LỢP SÓNG LỚN MÀU S206

14.960

14.960 vnđ/ Viên

Đóng

NGÓI LỢP SÓNG LỚN MÀU S605

14.960

14.960 vnđ/ Viên

ngói lợp sóng lớn màu s607
Đóng

NGÓI LỢP SÓNG LỚN MÀU S607

14.960

14.960 vnđ/ Viên

Đóng

NGÓI LỢP SÓNG LỚN MÀU S608

14.960

14.960 vnđ/ Viên

Đóng

NGÓI LỢP SÓNG LỚN MÀU S706

14.960

14.960 vnđ/ Viên

Đóng

NGÓI LỢP SÓNG LỚN MÀU S905

14.960

14.960 vnđ/ Viên

Đóng

Ngói Lợp Sóng Nhỏ – Màu S905

14.960

14.960 vnđ/ Viên

Đóng

NGÓI LỢP SÓNG NHỎ MÀU S605

14.960

14.960 vnđ/ Viên

ngói lợp sóng nhỏ màu S607
Đóng

NGÓI LỢP SÓNG NHỎ MÀU S607 

14.960

14.960 vnđ/ Viên

ngói lợp màu sóng nhỏ màu S608
Đóng

NGÓI LỢP SÓNG NHỎ MÀU S608

14.960

14.960 vnđ/ Viên