Bước 1: Đăng nhập/ Đăng ký tài khoản của quý khách trên Đồng Tâm

Bước 2: Tìm kiếm sản phẩm:


– Gõ tên sản phẩm trên công cụ tìm kiếm
– Tìm theo danh mục
– Tìm theo các sản phẩm nổi bật, sản phẩm bán chạy hoặc danh mục phổ biến của từng ngành hàng

Bước 3: Chọn sản phẩm cần mua

Bước 4: Tính hoặc nhập trực tiếp số lượng sản phẩm cần dùng sau đó bấm vào “Thêm vào giỏ hàng”

Bước 5: Xác nhận lại giỏ hàng và bấm vào button “Tiến hành thanh toán”


– Nếu Quý Khách chỉ mua một sản phẩm đã chọn bấm vào “Thêm vào giỏ hàng”, nghĩa là giỏ hàng của Quý Khách có một đơn hàng.
– Nếu Quý Khách muốn tiếp tục tham quan và mua sắm trên Đồng Tâm, bấm vào “Tiếp tục mua hàng” Quý Khách sẽ trở lại giao diện của Đồng Tâm tìm kiếm sản phẩm bước 2, làm theo trình tự đặt mua hàng để chọn và mua thêm giỏ hàng của mình. Nghĩa là giỏ hàng của Quý Khách có thể có một hoặc nhiều đơn hàng, sản phẩm

Bước 6: Nhập thông tin giao hàng

Bước 7: Nhập thông tin hóa đơn và chọn phương thức thanh toán

Bước 8: Đặt hàng thành công.