DONGTAM GROUP KHAI TRƯƠNG TRUNG TÂM TRƯNG BÀY VÀ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM TẠI ĐÀ NẴNG