Phối ghép gạch bông truyền thống: Cân bằng giữa màu sắc, họa tiết và không gian