2.500 PHẦN QUÀ TẾT ĐƯỢC CB.CNV DONGTAM GROUP CHĂM LO CHO BÀ CON NHÂN DỊP XUÂN GIÁP THÌN 2024