Đồng Tâm Group và hành trình 53 năm đưa ‘Dấu ấn phương Nam’ đến từng ngôi nhà Việt