Dongtam Group: Ra mắt tính năng Phòng giả lập – Nâng cao trải nghiệm khách hàng